Stuur ons een e-mail
Home Home
Naar de homepagina
Stuur ons een e-mail

Bestuur en directie

Raad van Bestuur
Comm. V. D’Espallier met als vaste vertegenwoordiger de heer C. D’Espallier, voorzitter
Bvba Christel Kuppens met als vaste vertegenwoordiger mevrouw C. Kuppens, ondervoorzitter
De heer D. Seresia, secretaris
De heer P. De Becker
Mevrouw C. Emsens
Bvba Hivan met als vaste vertegenwoordiger de heer B. Himpens
Mevrouw L. Holtzer
Mevrouw L. Lemmens
De heer R. Lysens
De heer M. Meylaers
Mevrouw T. Stalmans
De heer E. Bormans (niet stemgerechtigd)

Coördinatiecomité
De heer Marc Vanderbeeken, algemeen directeur
Prof. dr. B. Van Wijmeersch, hoofdarts
Dr. Johan Van Cakenbergh, arts-directeur revalidatie
De heer Dominique Meurs, coördinator financieel-administratief departement
Mevrouw Chris Swaelen, coördinator verpleegkundig-paramedisch departement
De heer Stephan Geys, coördinator facilitair departement