Stuur ons een e-mail
Home Home
Naar de homepagina
Stuur ons een e-mail

Ombudsdienst

De organisatie van het Revalidatie & MS Centrum is een complex gebeuren waar heel wat medewerkers bij betrokken zijn. Centraal hierin staat de patiënt. De leidinggevenden en medewerkers staan steeds open voor opmerkingen, klachten of het bespreken van problemen.
Indien u samen met hen geen oplossing vindt voor een probleem, kan u terecht bij de ombudsdienst.

De ombudsdienst is de schakel (vertrouwenspersoon) tussen de patiënt en/of zijn familie en het ziekenhuis. De ombudsdienst bemiddelt en zorgt voor een klantvriendelijke klachtenbehandeling. Een directe afhandeling van klachten is van belang, maar ook preventie. Hoe leren we uit patiëntenervaringen van het verleden om gelijkaardige situaties voor de toekomst te vermijden?

De belangrijkste opdrachten van de ombudsdienst, zoals omschreven in de wet op de patiëntenrechten zijn:

  • De registratie van alle meldingen.
  • Ontevredenheid en klachten voorkomen door een betere communicatie tussen patiënt en zorgverstrekker.
  • Bemiddelen tussen patiënt en zorgverstrekker.
  • De patiënt inlichten over de verdere mogelijkheden om de klachten af te handelen wanneer de bemiddeling is mislukt.
  • Aanbevelingen formuleren om tekortkomingen die aanleiding zijn tot klachten, te verhelpen en te voorkomen.
  • De ombudsdienst stelt elk jaar een jaarverslag op met een overzicht van het aantal en de aard van de klachten en het resultaat ervan. Problemen kunnen worden gesignaleerd en aanbevelingen worden geformuleerd.

Indien u klachten, suggesties of opmerkingen heeft dan kunt u deze kenbaar maken op bijgaand formulier en onder gesloten omslag deponeren in de brievenbus - ombudsdienst of per post versturen t.a.v. de ombudsdienst - Boemerangstraat 2 - 3900 Pelt.

U kunt ook per mail contact opnemen met de ombudsdienst via ombudsdienst[!]msreva.be. U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord. 
Het is ook mogelijk om een boodschap achter te laten op het antwoordapparaat, telefoonnummer: 011/80.92.61

Documenten (PDF)
Om PDF-documenten te kunnen lezen, heeft u de Adobe® Acrobat® Reader nodig op uw computer. Deze kan u gratis downloaden van de website van Adobe: www.adobe.be