Stuur ons een e-mail
Home Home
Naar de homepagina
Stuur ons een e-mail

Advies PEP

Advies (P)ijn, (E)thiek en (P)alliatie

Het verlenen van zorg roept in sommige situaties ethische vragen op die een weloverwogen antwoord vereisen. Hiervoor is in het Revalidatie & MS Centrum een adviesorgaan Pijn, Ethiek en Palliatie opgericht.

In dit multidisciplinair samengesteld adviesorgaan komen vragen aanbod omtrent o.a. het levenseinde, therapiebeperking, privacy. Tevens vervult dit orgaan een brugfunctie naar het gezamenlijk Ethisch comité van het Mariaziekenhuis en het Revalidatie & MS Centrum.

Gelet op de aard van de patiëntenpopulatie wordt in het Revalidatie & MS Centrum bijzondere aandacht besteed aan pijn- en pijnbestrijding. Sedert oktober 2009 neemt het ziekenhuis deel aan het pilootproject "algologische functie" van de Federale overheid waarbij een verpleegkundige is aangesteld voor de pijnproblematiek binnen het ziekenhuis.

In het Revalidatie & MS Centrum wordt ook veel aandacht besteed aan palliatieve zorg.
Concreet betekent dit:

  1. Het bieden van een totaalzorg aangepast aan de noden en behoeften van de patiënt die zich in de ultieme fase van zijn leven bevindt.
  2. Het zo lang mogelijk bewaren van de autonomie en het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt. Iedere mens is tenslotte uniek.
  3. De zorg voor emotionele opvang en ondersteuning van de patiënt en zijn naasten. Dit door het creëren van een open sfeer die diepmenselijke gevoelens bespreekbaar maakt.
  4. Het geven van advies en begeleiding inzake pijn en symptoomcontrole aan patiënt en zijn naasten.
  5. Het geven van advies en informatie over de palliatieve thuiszorg aan patiënt en zijn naasten.
  6. Het organiseren van bijscholingen en geven van advies aan zorgverleners.
  7. Het overbrengen van de palliatieve zorgcultuur op alle verpleegdiensten.