Stuur ons een e-mail
Home Home
Naar de homepagina
Stuur ons een e-mail

Ethiek in de zorg

Als revalidatiecentrum is het onze opdracht om de belangen van de patiënten te bewaken door een cultuur te scheppen van ethisch overleg. Dit doen we in het formuleren en uitvoeren van een ethisch zorgbeleid. Binnen ons centrum hebben wij een multidisciplinair adviesorgaan waar vragen aan bod komen omtrent het levenseinde, therapiebeperking, privacy, ...

Tevens vervult dit orgaan een brugfunctie naar het gezamenlijk Comité voor Medische Ethiek (CME) van het Mariaziekenhuis en het Revalidatie & MS Centrum. De taken van het CME zijn door de wet bepaald. Zo staat het comité in voor het beoordelen van de ethische aspecten en kwaliteit van de klinische studies en het beschermen van de privacy hierbij. Het CME is ondersteunend bij algemene ethische problemen in het revalidatiecentrum en individuele ethische beslissingen.

In het Revalidatie & MS Centrum wordt ook veel aandacht besteed aan palliatieve zorg en een waardig levenseinde rekening houdend met de noden en behoeften van de patiënt en zijn sociaal netwerk.

Zo kan je worden bijgestaan door je arts, mensen van de psychosociale dienst of het palliatief supportteam voor het opstellen van een positieve of negatieve wilsverklaring, alle vragen betreffende symptoom- en pijnbestrijding, vragen betreffende aanduiden van een vertrouwenspersoon en/of wettelijke vertegenwoordiger, palliatieve sedatie of euthanasie.