Stuur ons een e-mail
Home Home
Naar de homepagina
Stuur ons een e-mail

Vakantiejob

Wil je tijdens de zomermaanden of tijdens het jaar wat bijverdienen als jobstudent? Wij werven jaarlijks een 60-tal jobstudenten aan. De tewerkstelling is voltijds of deeltijds, afhankelijk van de behoeften van de dienst. De meeste studentenjobs zijn een deeltijdse tewerkstelling.

Je kan aan de slag op volgende diensten:

 • Onthaal
 • Dienst voeding
 • Logistiek, vervoer
 • Schoonmaak
 • Verpleegdiensten
 • Kinesitherapie
 • Ergotherapie
 • Logopedie
 • Medisch secretariaat
 • Psychologische dienst
 • Sociale dienst

Algemene criteria

 • Formulier volledig invullen en bezorgen vóór 31 maart
 • Minstens 17 jaar worden in het kalenderjaar waarin het vakantiewerk wordt gepresteerd
 • Minimum 1 maand kunnen werken tussen 1 juli en half september
 • Er wordt voorrang gegeven aan:
  * Kinderen van medewerkers en artsen-stafleden
  * Jobstudenten en/of stagiairs die al in het Revalidatie & MS Centrum gewerkt hebben en een positieve evaluatie kregen
 • In de mate van het mogelijke houden we rekening met de voorkeursafdeling(en) die je aangeeft

Specifieke criteria per functie

Verpleegkundige:

Geslaagde derdejaars- en masterstudenten die nog verder studeren maar al een diploma verpleegkunde in handen hebben. Je laat het diploma viseren bij de provincie Limburg.

Zorgkundige:

Eerste-, tweede- en derdejaars studenten verpleegkunde die een erkenning van zorgkundige hebben. Je vraagt hiervoor een visumnummer aan. (http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/healthcareprofessions/Nursingauxiliary/9504535?fodnlang=nl)

Kinesitherapie:

Geslaagde tweedejaars masterstudenten die hier stage gelopen hebben en een positieve evaluatie kregen in onze instelling of een gelijkaardige setting.

Bij aanvang van de vakantiejob, dient het (voorlopig) diploma geviseerd te zijn door de provincie.

Ergotherapie:   

Geslaagde derdejaars studenten die de opleiding ergotherapie (volgen of) gevolgd hebben.

Bij aanvang van de vakantiejob, dient het (voorlopig) diploma geviseerd te zijn door de provincie.

Logopedie:

Geslaagde derdejaars studenten logopedie die al een stage met positieve evaluatie hebben gelopen in onze instelling of een gelijkaardige setting.

Bij aanvang van de vakantiejob, dient het (voorlopig) diploma geviseerd te zijn door de provincie.

Schoonmaak:

Onthaal:

Middelbaar onderwijs onthaal / PR.
Bachelor of master studenten.

Dienst voeding, logistiek:

Medisch secretariaat:

Laatstejaars student Bachelor Medical Management Assistant of net afgestudeerd. 

Psychologische dienst: 

Geslaagde derdejaars student (psychologisch assistent) of geslaagde laatstejaars student (psychologie) die al een stage met een positieve evaluatie hebben gelopen in onze instelling of een gelijkaardige setting.

Bij aanvang van de vakantiejob, dient het (voorlopig) diploma geviseerd te zijn door de provincie.

Sociale dienst: 

Derdejaars student of geslaagde derdejaars student die reeds ervaring heeft met sociaal werk binnen een ziekenhuis / thuiszorgdiensten.

Bij aanvang van de vakantiejob dient het (voorlopig) diploma geviseerd te zijn door de provincie.

Aanvraag indienen?

Het aanvraagformulier vakantiewerk kun je hier terugvinden.
Gelieve het formulier af te drukken, in te vullen en vóór 31 maart per post terug te sturen naar Revalidatie & MS Centrum - Directiesecretariaat - Boemerangstraat 2 - 3900 Overpelt, via mail aan directie.secretariaat[!]msreva.be of overhandig het aan het onthaal t.a.v. het directiesecretariaat.
Eind mei krijg je een antwoord op je aanvraag.

Voor meer informatie kan je altijd terecht bij het directiesecretariaat op 011/80.91.06.

REGELGEVING STUDENTENARBEID

Let erop dat je niet meer dan 475 uren werkt. Dan verlies je namelijk het voordeel van een lagere sociale bijdrage voor jobstudenten. Op de website www.studentatwork.be kan je een overzicht krijgen van het aantal uren dat je dit kalenderjaar al werkte. Je vindt er ook begrijpelijke informatie over de wettelijke regels rond studentenarbeid.