Stuur ons een e-mail
Home Home
Naar de homepagina
Stuur ons een e-mail

Huisvesting

Om de revalidatie, zorg, behandeling en begeleiding van patiënten te kunnen aanbieden in een ziekenhuis/revalidatiecentrum dat voldoet aan de eisen van deze tijd worden de gebouwen en ruimtelijke voorzieningen – die dateren van  1975 – in fasen volledig vernieuwd en deels uitgebreid.

De gefaseerde vernieuwing is in 2002 gestart met de volledige renovatie van o.a. de vier verpleegdiensten, de vernieuwing van de technische infrastructuur en de nodige aanpassingen in het kader van de brandveiligheid. Medio 2007 is deze renovatiefase voltooid.

In september 2007 is gestart met de bouw van de nieuwe oefenzaal voor de kinesitherapie. Deze accommodatie is in januari 2008 in gebruik genomen. De uitbreiding was dringend noodzakelijk gezien het toenemend aantal revalidanten en het gebrek aan ruimten om patiënten adequaat op te vangen.

De uitbouw van de revalidatiezorg en de ontwikkeling van het MS-expertisecentrum – met als gevolg een stijging van het aantal revalidanten (klinisch en ambulant) – noodzaken tot een verdere uitbreiding en optimalisering van de huidige infrastructuur, aangepast aan de behoeften van vandaag. Om dat te kunnen realiseren is in april 2008 een masterplan bij het VIPA ingediend. In dit plan zijn 6 projecten opgenomen, gespreid over de periode 2008 – 2018, in het kader van uitbreiding, verbouwing en nieuwbouw van het Revalidatie & MS Centrum.

Eind december 2010 heeft het Revalidatie & MS Centrum het bericht ontvangen dat het masterplan is goedgekeurd en dat een principieel akkoord wordt verleend voor de uitvoering van project 1 uitbreiding, verbouwing en nieuwbouw van o.a. de ruimten van de revalidatiediensten, het administratief centrum en het cafetaria. Na een intensieve voorbereiding zijn op 1 augustus 2012 de bouwwerken van project 1 daadwerkelijk aangevangen. De nieuwbouw van de revalidatieruimten is parallel gestart met de renovatie van het cafetaria.

Begin december 2012 was het cafetaria omgebouwd tot een aangename ontmoetingsruimte voor patiënten, bezoekers, vrijwilligers en andere gebruikers die een babbeltje willen slaan, een spelletje spelen, computeren, TV kijken of in alle rust iets willen lezen.

27 september 2012 is de "eerste steen" van de nieuwbouw van de revalidatieruimten gelegd door Minister Jo Vandeurzen, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Op deze steen staat vermeld: Velen dragen hun steentje bij aan een succesvolle revalidatie. Deze zin was ook de leidraad bij het ontwerp van de revalidatieruimten. De verschillende therapieruimten zijn dusdanig ingepland dat de multidisciplinaire samenwerking tussen de behandelaars nog beter tot stand komt. Daarnaast is bij de inrichting van de therapieruimten veel aandacht besteed aan het behandelcomfort voor patiënten én therapeuten. De ontwerpers zijn er in geslaagd om voor het specifieke zorgaanbod van het Revalidatie & MS Centrum gepaste ruimten te creëren. Een functioneel sportmedisch centrum is geïntegreerd in de multifunctionele behandelruimten voor de kinesitherapie en ergotherapie. Er is een oefenflat voorzien die de patiënten de gelegenheid biedt om de terugkeer naar de thuissituatie stapsgewijs voor te bereiden. Alle therapie- en andere patiëntgebonden ruimten zijn gesitueerd op de begane grond. Om dit te kunnen realiseren zijn alle niet-patiëntgebonden ruimten, zoals vergaderruimten en werkruimten voor de administratieve diensten op de eerste verdieping in de nieuwbouw ondergebracht. Een aantal facilitaire ruimten zijn op kelderniveau gelegen met voldoende inval van daglicht. Daarnaast wordt ook de parking uitgebreid. De bouwwerken zullen ruim anderhalf jaar in beslag nemen. In het daaropvolgende project zullen onder andere de restauratieve en facilitaire ruimten, zoals de keuken worden verbouwd. De totale uitvoering van de 6 projecten zal circa 7 jaren in beslag nemen.  

                                           

Nieuwbouw.JPG