Stuur ons een e-mail
Home Home
Naar de homepagina
Stuur ons een e-mail

Mariaziekenhuis vzw

Geschiedenis en huidige situatie

Het Revalidatie & MS Centrum werd in 1974 opgericht vanuit de "Boemerang"-actie van de toenmalige BRT als "MS kliniek van Overpelt". Het kreeg een gewijzigde naam en invulling als Revalidatie & MS Centrum in 2007 en in de Raad van Bestuur traden naast de vzw Boemerang ook het Ziekenhuis Oost-Limburg en het Mariaziekenhuis toe. Het Revalidatie & MS Centrum telt 120 Sp-bedden en bezit sinds 2014 een nieuwbouw voor de ambulante activiteiten. Het revalidatieziekenhuis biedt gespecialiseerde medische behandeling, verpleegkundige zorg, psychosociale begeleiding en revalidatie of reactivering aan patiënten met MS. Daarnaast is het centrum gespecialiseerd in de revalidatie van patiënten met andere aandoeningen van het zenuwstelsel (neurologische aandoeningen) en functiestoornissen van het houdings- en bewegingsapparaat (locomotorische aandoeningen). Tevens is het centrum erkend als expertisecentrum voor comapatiënten en biedt het sportmedisch advies en opvolging aan personen met beperkingen.

Het Mariaziekenhuis ontstond vanuit een integratie tussen de Heilig Hart Kliniek in Neerpelt en het Maria Middelares Ziekenhuis te Lommel. In 2005 opende een doordacht nieuwbouwziekenhuis. De opdrachtverklaring: "Het Mariaziekenhuis streeft vanuit een christelijke visie op mens en samenleving, en geïnspireerd door de stichtende congregaties, naar de integrale zorg voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van alle mensen die zich voor verzorging vaan het ziekenhuis en zijn medewerkers toevertrouwen" fungeert als kompas bij het uitbouwen van de zorgverlening. Als acuut regionaal ziekenhuis biedt het Mariaziekenhuis een ruime waaier van medische zorg aan. Het Mariaziekenhuis is een tweedelijnsziekenhuis met 333 erkende bedden en 53 erkende dagziekenhuisbedden met een primaire zorgregio die zeven omliggende gemeenten bevat.

Sinds geruime tijd werd er onderhandeld over een fusie/integratie met het Mariaziekenhuis waarmee er al verschillende samenwerkingsakkoorden waren afgesloten omtrent de werking van comités, medisch technische diensten en de apotheek. Deze gesprekken werden nooit eerder succesvol afgerond. Ondertussen werd het Revalidatie & MS Centrum in uitvoering van de zesde staatshervorming in 2014 overgeheveld naar het gemeenschapsniveau. Na verdere intensieve gesprekken tussen alle deelgenoten van het Revalidatie & MS Centrum werd er vanaf 1 februari 2017 beslist om over te gaan tot een integratie van het Revalidatie & MS Centrum en het Mariaziekenhuis. Hierbij ging het om een zo optimaal mogelijke integratie te realiseren van beide Peltse instellingen binnen het wettelijk kader, waarbij een optimale samenwerking op medisch en niet-medisch vlak wordt uitgebouwd met behoud van de identiteit van beide instellingen.

Uiteindelijk kwamen op 1 januari 2018 alle activiteiten van de twee erkenningen terecht in de vzw Mariaziekenhuis. Dat feit betekende dat onder de vzw Mariaziekenhuis twee erkenningen werden ondergebracht, die elk hun eigenheid op gebied van chronische (erkenning Revalidatie & MS Centrum) en acute (erkenning Mariaziekenhuis) zorg behielden. Deze samenwerking had tevens tot doel een sterke interactie te creëren met de gezondheidswerkers uit de eerste lijn en de patiëntenverenigingen, waarbij gestreefd wordt naar een sterke transmurale werking over alle lijnen heen. Deze integratie kan men ook beschouwen als een onderdeel van het toekomstige ziekenhuisnetwerk Noord-Oost-Limburg waarin de partners Ziekenhuis Oost-Limburg, Ziekenhuis Maas en Kempen, Mariaziekenhuis en Revalidatie & MS Centrum optimaal samenwerken.
Terug.JPG