Stuur ons een e-mail
Home Home
Naar de homepagina
Stuur ons een e-mail

Kwaliteitslabels

ZORGINSPECTIE: TOEZICHT DOOR DE VLAAMSE OVERHEID

Systeemtoezicht door Zorginspectie op 16 en 23 november 2018

Op 16 en 23 november 2018 werd het Revalidatie & MS Centrum voor de uitvoering van een systeemtoezicht bezocht door inspecteurs van het agentschap Zorginspectie van het Departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin.

De inspecteurs zien toe op de kwaliteit van zorg. Bij een systeemtoezicht wordt leiderschap, strategie en beleid, het veiligheidsmanagementsysteem en het kwaliteitssysteem organisatiebreed geïnspecteerd.

Na de inspectie wordt het rapport via de website van het Departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin ter beschikking gesteld voor wie hier belang aan hecht.

Wat zijn de globale bevindingen van de inspecteurs over het Revalidatie & MS Centrum?

Het volledige rapport kan u lezen via de website van Zorginspectie.

Hierna leest u globale beoordelingen die u kan aantreffen in het laatste hoofdstuk van het rapport met daaraan toegevoegd (in omkaderingen) de verbeterplannen binnen het Revalidatie & MS Centrum.
 • Algemeen

  Het ziekenhuis behaalde voor de meeste onderwerpen die geïnspecteerd werden een beoordeling "goed" tot "zeer goed" (18/21). Voor 3/21 onderwerpen was het resultaat "matig". Voor geen enkel onderwerp werd een "onvoldoende" toegekend.


  Het Revalidatie & MS Centrum was op het moment van de inspectie volop in transitie. De organisatie veranderde fundamenteel in januari 2018, waarbij het autonome categorale ziekenhuis een structureel samenwerkingsverband binnen eenzelfde vzw aanging met het nabijgelegen algemene ziekenhuis Mariaziekenhuis Noord-Limburg. De aansturing van beide ziekenhuizen gebeurt sindsdien grotendeels gezamenlijk, met uitzondering van het medisch departement waarvoor per erkenningsnummer een eigen hoofdarts en Medische Raad blijft bestaan.

  Beide ziekenhuizen gaan voor een accreditering door NIAZ in 2021.
 • Knelpunten en verbeterplannen (in omkaderde vakken met weergave van de status op datum 22/01/2019)

  1.    Een aantal knelpunten houdt verband met de manier van dossiervoeren die in gebruik is in het RMSC. Zowel het patiëntendossier als het medicatiebeheersysteem vertonen gebreken. Het management is zich bewust van deze problematiek en heeft beslist om voor de beide ziekenhuizen binnen de vzw een performant multidisciplinair geïntegreerd EPD te implementeren.

  Afbeelding1-.jpg

  2.    Het ziekenhuis heeft behoefte aan een veiligheidsmanagementsysteem dat efficiënter kan bijdragen tot de kwaliteit van de zorg en patiëntveiligheid. Het leerpotentieel van het bestaande meldsysteem wordt onvoldoende benut.

  Afbeelding2.jpg

  3.    De procedure betreffende palliatieve zorg moet uitgewerkt worden, waarbij onder meer de indicatie voor nood aan palliatie duidelijk objectiveerbaar kan gemaakt worden en de randvoorwaarden voor een gedragen palliatieve zorgcultuur beschreven moet worden.

  Afbeelding3.jpg

  4.    Het functioneren van de ombudsfunctie voor het ziekenhuis moet globaal herbekeken worden.

  Afbeelding4.jpg

  5.    Door de verspreide bewaring van informatie van het patiëntdossier, kan niet snel door alle zorgverleners een overzicht van alle relevante gegevens betreffende de zorg voor de patiënt bekomen worden.

  Afbeelding5.jpg

  6.    De bijdrage van de apotheek tot het zorgbeleid is te beperkt.

  Afbeelding6.jpg

  7.    Op vlak van uitkomstenmonitoring kan een stap voorwaarts worden gezet (bv. PROM, klinische outcome revalidatie, ...).

  Afbeelding7.jpg

  8.    Na de intense transitieperiode is het belangrijk om op het vlak van de organisatie en de aansturing van de zorg de situatie voor de medewerkers te stabiliseren, zodat voldoende vertrouwen blijft bestaan en het draagvlak bij hen kan verbreed worden. Analoog kan dezelfde bedenking geformuleerd worden betreffende het kwaliteitsbeleid.

  Afbeelding8.jpg

  9.    De concrete toepassing van het beleid betreffende therapeutische restricties kan beter opgevolgd worden.

  Afbeelding9.jpg
Terug.JPG