Stuur ons een e-mail
Home Home
Naar de homepagina
Stuur ons een e-mail

Kwaliteitsresultaten

Terug.JPG
In het Revalidatie & MS Centrum wordt de kwaliteit gemeten met indicatoren. Een indicator meet een welbepaald onderdeel van de kwaliteit en drukt dit uit in een cijfer. Op basis van de resultaten van kwaliteitsindicatoren bepaalt het Revalidatie & MS Centrum of er stappen ondernomen zullen worden die leiden tot kwaliteitsverbetering.

We nemen deel aan kwaliteitsinitiatieven die extern opgestart zijn. Zo volgt het Revalidatie & MS Centrum kwaliteitsindicatoren op van het Vlaams Indicatorenproject (VIP²), het Vlaams Ziekenhuisnetwerk en de Federale Raad Voor de Kwaliteit van de Verpleegkundige Activiteit. Door deel te nemen aan deze initiatieven kunnen we onze kwaliteitsresultaten vergelijken met andere Vlaamse ziekenhuizen.

VLAAMS INDICATORENPROJECT (VIP²)

Het Revalidatie & MS Centrum participeert vrijwillig aan het Vlaams Indicatorenproject (VIP²). Dit project is een samenwerking tussen Zorg en Gezondheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdgeneesheren en de ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro. Met deze indicatoren wenst de Vlaamse overheid samen met de sector de kwaliteit van zorg in Vlaamse ziekenhuizen in kaart brengen en verbeteren. De beschikbare resultaten worden transparant gecommuniceerd via de website www.zorgkwaliteit.be.

Benieuwd naar onze resultaten?


Ziekenhuisbrede indicatoren

 • Handhygiëne
  Hoeveel procent van de zorgverleners in het Revalidatie & MS Centrum voldoet aan de basisvereisten voor een goede handhygiëne?

 • Volledigheid geneesmiddelenvoorschrift
  Hoeveel procent van de geneesmiddelenvoorschriften in het Revalidatie & MS Centrum is volledig en bevat alle informatie die nodig is om een correcte aflevering en toediening mogelijk te maken?

 • Patiëntidentificatie
  Hoeveel procent van de patiënten in het Revalidatie & MS Centrum draagt een identificatiebandje met alle vereiste en correcte gegevens er op?

Patiëntenervaringen

 • Websitebeoordeling
  Staat er op de website van het Revalidatie & MS Centrum patiëntgerichte informatie die relevant en gemakkelijk vindbaar is voor patiënten?

 • Patiëntenbevraging
  Hoe tevreden zijn patiënten over de zorgen die verleend worden in het Revalidatie & MS Centrum? In welke mate zouden patiënten ons ziekenhuis aanbevelen en welk cijfer geeft men aan het Revalidatie & MS Centrum?

INTERNE KWALITEITSINDICATOREN

Naast het meten van externe kwaliteitsindicatoren is het Revalidatie & MS Centrum ook steeds actief bezig met het intern meten van onze kwaliteit. Zo wordt ook intern aandacht besteed aan o.a. handhygiëne, patiëntidentificatie, decubituspreventie,… Op basis van de resultaten van deze interne kwaliteitsindicatoren bepaalt het Revalidatie & MS Centrum of er stappen genomen zullen worden die leiden tot kwaliteitsverbetering.

Terug.JPG