Stuur ons een e-mail
Home Home
Naar de homepagina
Stuur ons een e-mail

Ethische zorg

Als revalidatiecentrum is het onze opdracht om de belangen van de patiënten te bewaken door een cultuur te scheppen van ethisch overleg. Dit doen we in het formuleren en uitvoeren van een ethisch zorgbeleid. Binnen ons centrum hebben wij een multidisciplinair adviesorgaan waar vragen aan bod komen omtrent het levenseinde, therapiebeperking, privacy, ...

Tevens vervult dit orgaan een brugfunctie naar het gezamenlijk Comité voor Medische Ethiek (CME) van het Mariaziekenhuis en het Revalidatie & MS Centrum. De taken van het CME zijn door de wet bepaald. Zo staat het comité in voor het beoordelen van de ethische aspecten en kwaliteit van de klinische studies en het beschermen van de privacy hierbij. Het CME is ondersteunend bij algemene ethische problemen in het revalidatiecentrum en individuele ethische beslissingen.

Palliatieve zorg

In het Revalidatie & MS Centrum wordt ook veel aandacht besteed aan palliatieve zorg en een waardig levenseinde rekening houdend met de noden en behoeften van de patiënt en zijn sociaal netwerk.

Zo kan je worden bijgestaan door je arts, mensen van de psychosociale dienst of het palliatief supportteam voor het opstellen van een positieve of negatieve wilsverklaring, alle vragen betreffende symptoom- en pijnbestrijding, vragen betreffende aanduiden van een vertrouwenspersoon en/of wettelijke vertegenwoordiger, palliatieve sedatie of euthanasie.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn voorzorgen die genomen worden door een patiënt zijn bewegingsmogelijkheden te beperken. Dit kan door fysieke fixatie, chemische fixatie of afzondering. Vrijheidsbeperking is er onprettig voor de patiënt en zijn omgeving, daarom proberen we het zoveel mogelijk te vermijden. We passen het enkel toe als de patiënt een gevaar vormt voor zichzelf of voor zijn omgeving, of als er een risico bestaat op het beëindigen van een levensnoodzakelijke therapie. We kiezen ook steeds voor de minst ingrijpende maatregel.

Fysieke fixatie

Fysieke fixatie is het beperken van een patiënt zijn bewegingsmogelijkheden door bijv. enkel- of polsbanden, fixatievest, lendengordel, beschermhandschoenen, verpleegdeken, bedhekken of een voorzettafel.

Meer informatie over fysieke fixatie vindt u in de brochure onderaan de pagina.

chemische fixatie

Het toedienen van sederende medicatie is een beschermingsmaatregel om te voorkomen dat een patiënt zichzelf of anderen lichamelijke letsels zou toebrengen en/of om agitatie te verminderen. Deze maatregel wordt enkel genomen als er geen andere mogelijkheden zijn, en slechts in zeer uitzonderlijke situaties.

Menselijk lichaamsmateriaal

Tijdens uw behandeling wordt vaak ook lichaamsmateriaal afgenomen. Bijvoorbeeld een bloedafname, punctie, biopsie, ... Niet zelden kunnen de restanten van dit lichaamsmateriaal, nadat het nodige onderzoek erop werd uitgevoerd in het kader van uw behandeling, nog waardevol zijn voor wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 20 van de wet van 19 december 2008 stelt dat u stilzwijgend toestemt voor gebruik van dit overblijvend lichaamsmateriaal voor onderzoek. Als u dit niet wenst, kunt u dit kenbaar maken aan de arts die u behandelt of aan de hoofdarts. U doet dit best schriftelijk met vermelding van uw naam, voornaam, adres en geboortedatum. Bij weigering zal eventueel overblijvend lichaamsmateriaal worden vernietigd en verwijderd als medisch afval.
Uw beslissing heeft op geen enkel ogenblik invloed op uw zorg of behandeling.
U kunt uw beslissing tot weigering altijd herroepen. In dat geval zal enkel het lichaamsmateriaal dat nadien bekomen werd, worden bewaard en gebruikt.

De ethische commissie van het ziekenhuis waakt over de correcte naleving hiervan.
Terug.JPG

Documenten (PDF)
Om PDF-documenten te kunnen lezen, heeft u de Adobe® Acrobat® Reader nodig op uw computer. Deze kan u gratis downloaden van de website van Adobe: www.adobe.be