Stuur ons een e-mail
Home Home
Naar de homepagina
Stuur ons een e-mail

Missie-Visie-Doelst.

Missie

De werking van het Revalidatie & MS Centrum is er op gericht om de individuele mogelijkheden van personen met MS, locomotorische en/of andere neurologische aandoeningen te verbeteren door op een wetenschappelijk onderbouwde manier gespecialiseerde medische behandeling, verpleegkundige zorg, psychologische begeleiding, revalidatie en/of reactivering, al dan niet chronisch, aan te bieden.
Het revalidatie & MS Centrum wil blijvend vooraanstaand zijn in specialistische revalidatie, veiligheid, kwaliteit, zorgzaamheid en gastvrijheid.
De uitbouw van deze werking wordt verzorgd in zeer nauwe samenwerking met de erkenning Mariaziekenhuis waarmee het centrum is geïntegreerd.

Visie

Het Revalidatie & MS Centrum wil een duidelijke en herkenbare positie verwerven door de uitbouw van de volgende zorglijnen:
 • Intensieve neurologische en locomotorische revalidatie.
 • Specifieke revalidatie, zorg, behandeling en begeleiding van personen met MS en MS-onderzoek.
 • Gespecialiseerde opvang voor personen met MS/ALS in een vergevorderd stadium van hun aandoening.
 • Specifieke revalidatie en reactivatie van comapatiënten.
 • Sportmedisch advies en opvolging voor personen met beperkingen.

Strategische doelstellingen

Het Revalidatie & MS Centrum gaat voor:

 • een veilige en kwalitatieve zorg waarbij wederzijds vertrouwen, respect, verantwoordelijkheid, betrokkenheid en psychosociaal welzijn basisnormen zijn.
 • een zorgorganisatie die vertrekt vanuit een interdisciplinaire context waarin de patiënt richtinggevend is en waarin zowel patiënten als medewerkers bijdragen aan het welslagen van de zorg voor het opnemen van hun eigen verantwoordelijkheid.
 • een holistische benadering van de patiënt als autonoom persoon.
 • medewerkers die zich kenmerken door een open en lerende houding en een directe, open en constructieve communicatiestijl naar alle bij de zorg betrokken personen.

Om onze positie te bereiken willen we:

 • voor de uitbouw van alle zorglijnen maximaal invulling geven aan de samenwerkingsovereenkomst met de ziekenhuizen waarmee het een netwerk zal vormen;
 • met deze samenwerkingspartners - binnen een adequaat revalidatienetwerk - een integraal pakket neurologische en locomotorische revalidatievoorzieningen - klinisch en ambulant - uitbouwen binnen de regio Noord-Oost Limburg;
 • de zorglijn specifieke revalidatie, zorg, behandeling en begeleiding van personen met MS en MS-onderzoek uitbouwen in samenwerking met:  
 1. de MS-Liga Vlaanderen: de functie maatschappelijk werk en de zorgtrajectbegeleiding in het kader van het zorgaanbod Multidisciplinaire MS-raadpleging en het project Persoonsgebonden Cognitieve Ondersteuning in relatie met het zorgaanbod Multidisciplinaire cognitieve diagnose en revalidatie; 
 2. het MS Netwerk Limburg [het Biomedisch Onderzoeksinstituut - BIOMED en het Studiecentrum voor Revalidatieonderzoek - REVAL (Universiteit Hasselt) en het Revalidatie & MS Centrum Pelt] : het MS-onderzoek (fundamenteel- en wetenschappelijk onderzoek en klinische studies nieuwe geneesmiddelen) en de activiteiten van het MS-onderzoeksfonds;
 3. het Vlaams MS-zorgnetwerk (MS-Liga Vlaanderen, de MS-centra in Melsbroek, Pelt, Brasschaat en Sijsele, en de universitaire ziekenhuizen Brussel en Gent): het afstemmen en stroomlijnen van de MS-zorg;
 1. de zorglijn gespecialiseerde opvang voor personen met MS/ALS in een vergevorderd stadium van hun aandoening uitbouwen in samenwerking met de woonzorgcentra Immaculata Pelt en Toermalien Genk, de gehandicaptenvoorzieningen van vzw Stijn met name De Klimroos, 't Klavertje en 't Weyerke en andere partners in de chronische opvolging van personen met MS/ALS;
 2. de zorglijn specifieke revalidatie en reactivatie van comapatiënten uitbouwen in samenwerking met de algemene ziekenhuizen in de regio, het expertisecentrum voor comapatiënten Jessa Ziekenhuis - campus Sint Ursula, de gespecialiseerde opvang voor comapatiënten in de woonzorgcentra Toermalien Genk en Ocura in Beringen, in de voorzieningen van vzw Stijn, en met het Revalidatiecentrum Leijpark (NL);
 3. de zorglijn sportmedisch advies en opvolging voor personen met beperkingen uitbouwen binnen het Limburgs Sportmedisch Adviescentrum - Adlon;
 4. Samenwerkingsverbanden creëren met andere zorgaanbieders binnen de regio om een zorgcontinuïteit in het revalidatieproces van patiënten te waarborgen, door een optimale complementariteit tussen de zorgaanbieders te bewerkstelligen;
 5. samenwerken met de woonzorgcentra binnen de regio voor de tijdelijke opvang van patiënten die uitgerevalideerd zijn, maar nog niet uitgeplaatst kunnen worden bij gebrek aan permanente of tijdelijke opvangmogelijkheden in de woonzorgcentra van hun keuze of onvoldoende zorgomkadering in de thuissituatie;
 6. het zorg- en dienstverleningsaanbod van het Revalidatie & MS Centrum verder ontwikkelen in functie van de uitbouw van voornoemde zorglijnen;
 7. onze interdisciplinaire en multispecialistische deskundigheid op het gebied van de onderscheiden diagnosegroepen blijven ontwikkelen en inzetten;
 8. werken aan een continue verbetering van de patiëntveiligheid en de integrale kwaliteit van de zorg- en dienstverlening;
 9. ons inspannen om een "aantrekkelijk" werkgever te blijven, teneinde te kunnen beschikken over voldoende medewerkers die toegerust zijn voor hun werkzaamheden;
 10. ruimte bieden aan onze medewerkers tot zelfontplooiing in een arbeidsveilige omgeving;
 11. de infrastructuur optimaliseren in functie van de uitbouw van voornoemde zorglijnen;
 12. blijven werken aan een adequate bedrijfsvoering en een verantwoord financieel beleid
  Terug.JPG