Stuur ons een e-mail
Home Home
Naar de homepagina
Stuur ons een e-mail

Opname aanvraag

Ingevulde aanvraagformulieren kunnen ingediend worden per mail (medisch.secretariaat[!]msreva.be) of per fax (011 64 98 89).

U komt van een ander ziekenhuis:
Uw behandelende arts of de sociale dienst van het ziekenhuis waar u werd opgenomen, dient een aanvraag te richten aan de revalidatiearts van ons centrum. U gebruikt hiervoor het aanvraagformulier van onze instelling dat u hieronder kunt downloaden. De beslissing omtrent de aanvraag wordt teruggekoppeld aan de sociale dienst. Na goedkeuring van de aanvraag komt u op de wachtlijst te staan. Er wordt contact opgenomen met het doorverwijzend ziekenhuis zodra er een plaats beschikbaar is. Ook wordt de exacte opnamedatum dan doorgegeven.

Indien het een aanvraag tot opname van een comapatiënt betreft, verzoeken wij u om het "Aanvraagformulier opname _Bijkomende informatie vooropname COMA" toe te voegen bij het "Aanvraagformulier opname".

U komt van thuis:
Uw huisarts dient een aanvraag te richten aan de revalidatiearts van ons centrum. U gebruikt hiervoor het aanvraagformulier van onze instelling dat u hieronder kunt downloaden. Na goedkeuring komt u op onze wachtlijst te staan. Er wordt contact opgenomen van zodra er een plaats beschikbaar is.
Documenten (PDF)
Om PDF-documenten te kunnen lezen, heeft u de Adobe® Acrobat® Reader nodig op uw computer. Deze kan u gratis downloaden van de website van Adobe: www.adobe.be