Stuur ons een e-mail
Home Home
Naar de homepagina
Stuur ons een e-mail

Aansprakelijkheid


Rechtsverhouding tussen ziekenhuis en beroepsbeoefenaars

Alle beroepsbeoefenaars (artsen, verpleeg-, vroed- en zorgkundigen, kinesitherapeuten, apothekers en vele anderen) die in ons ziekenhuis actief zijn, dienen de rechten van de patiënt te eerbiedigen. Ondanks dat zij hun uiterste best doen om u met de beste zorg te omringen, kan het zijn dat u niet tevreden bent en een klacht wilt indienen.

Het is belangrijk dat u weet dat het ziekenhuis niet voor alle beroepsbeoefenaars wettelijk aansprakelijk is. De regels hierover zijn duidelijk:
  • Voor medewerkers die in loondienst van het ziekenhuis werken, is het ziekenhuis aansprakelijk. Dat kunnen verpleegkundigen, therapeuten, apothekers en andere medewerkers zijn.
  • Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor de artsen die als zelfstandigen actief zijn in het ziekenhuis en voor verpleegkundigen en secretariaatsmedewerkers die in loondienst van de arts werken. Dit betekent dat u uw eventuele klacht in eerste instantie moet indienen bij deze beroepsbeoefenaar. Met vragen hierover kunt u terecht bij de ombudsdienst.