Stuur ons een e-mail
Home Home
Naar de homepagina
Stuur ons een e-mail

MS-raadpleging (MDR)

De zorgvraag van een persoon met MS kan zeer complex zijn. Naast de diagnostische en therapeutische aanpak door de neuroloog is er vaak nood aan ondersteuning op maatschappelijk en psychologisch vlak. Ook is er veelal intensieve revalidatie nodig. Al deze vormen van hulpverlening bestaan afzonderlijk, maar worden zelden geïntegreerd of op het juiste tijdstip aangeboden. Hierin heeft het Revalidatie & MS Centrum met de invoering van de MDR verandering gebracht.


Wat is de Multidisciplinaire MS-raadpleging (MDR)?
Tijdens de MDR worden alle aspecten van de zorgvraag van een persoon met MS in samenhang met elkaar behandeld. In een beperkte tijd, doorgaans op twee dagdelen, wordt door een multidisciplinair team aandacht besteed aan de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten van de zorgvraag. Dit team bestaat uit een neuroloog, revalidatiearts, MS-verpleegkundige, klinisch psycholoog en sociaal assistente. Door deze geïntegreerde aanpak vindt een algehele benadering plaats van de problematiek binnen een kort tijdsbestek.

Wie kan gebruik maken van de MDR?
De MDR is bedoeld voor alle personen met MS die een second opinion of informatie en advies wensen over de gevolgen van hun ziekte en hoe zij hiermee kunnen omgaan. De verwijzing kan plaatsvinden door een arts of op initiatief van de betrokkene zelf. Daarnaast kunnen personen met MS die in de loop van hun ziekteproces nood hebben aan een multidisciplinaire follow-up eveneens gebruik maken van de MDR.

Hoe werkt de MDR?
De MDR wordt gecoördineerd door prof. dr. Bart Van Wijmeersch en prof. dr. Veronica Popescu. Zij gaan bij elke verwijzing na welke disciplines de patiënt tijdens de MDR dient te ontmoeten. Dit is afhankelijk van de aard van de problematiek: diagnostisch-therapeutisch, psycho-sociaal, op het vlak van revalidatie of een combinatie van problemen.

Neurologische consultatie
De diagnostisch-therapeutische problematiek komt aan de orde tijdens de neurologische consultatie bij prof. dr. Bart Van Wijmeersch en prof. dr. Veronica Popescu. Zij worden hierbij geassisteerd door de MS-verpleegkundigen.

MS-verpleegkundigen
De MS-verpleegkundigen, in samenwerking met het medisch secretariaat, zijn het algemeen aanspreekpunt en de vraagbaak voor personen met MS. Zij loodsen tijdens de MDR de patiënten doorheen de verschillende consultaties. Van maandag tot vrijdag zijn zij bereikbaar via de MS-telefoon op het nummer 011/80.92.39, dit telkens van 08.30u tot 12.00u en van 12.30u tot 16.30u om verwijzers en personen met MS te woord te staan.
Ook zijn zij via mail bereikbaar: ms.verpleegkundige[!]msreva.be

Revalidatieconsultatie
De consultatie bij dr. Johan Van Cakenbergh, arts-specialist fysische geneeskunde – revalidatiearts, is gericht op de revalidatieproblematiek. Op basis hiervan kunnen voorstellen worden gedaan voor het opstellen van een multidisciplinair bilan (kinesitherapie, ergotherapie, logopedie, psychologie en maatschappelijk werk). Van hieruit kan de patiënt hetzij terugverwezen worden naar de lokale zorgverlener, hetzij in een revalidatieprogramma worden opgenomen (ambulant of gehospitaliseerd).

Psychosociale consultatie
De psychosociale problematiek is onderwerp van gesprek op de consultaties van de sociaal assistente en de klinisch psycholoog.
Gelet op de specifieke expertise in de thuissituatie via huisbezoeken en het brede netwerk van de sociale dienst van de MS-Liga Vlaanderen, maakt de sociaal assistente van de MS-Liga eveneens deel uit van het MDR-team. Onderwerpen die in het gesprek bij haar aan de orde kunnen komen, zijn o.a. de dagelijkse realiteit van leven met MS, de familiale situatie, arbeid en tewerkstelling, alsook sociale en administratieve informatie.

Tijdens de consultatie bij de klinisch psychologe wordt stilgestaan bij de beleving van het ziekteproces, waarbij eventuele moeilijkheden kunnen besproken worden. Ook gebeurt hier het onderzoek van de cognitieve functies en eventuele cognitieve revalidatie.

Contact
Aanmelding voor een MDR verloopt via de MS-verpleegkundige of via het medisch secretariaat, telefoonnummer 011/80.92.39 (MS-telefoon).