Stuur ons een e-mail
Home Home
Naar de homepagina
Stuur ons een e-mail

Advies VAPH/RIZIV

Het Revalidatie & MS Centrum is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkend als multidisciplinair adviescentrum (multidisciplinair team) voor materiële hulpmiddelen en zorg. De adviezen zijn gericht op de aanpassing van de woning van de patiënt, mogelijke hulpmiddelen om de zelfstandigheid van de patiënt te vergroten of de aanvraag tot een specifieke woonsituatie aangepast aan de noden van de patiënt. De coördinatie voor het opstellen van het multidisciplinair verslag ligt bij de sociaal assistente van de betreffende patiënt. De therapeuten van de verschillende disciplines brengen ieder voor hun onderdeel een specifieke advies en motivering uit met betrekking tot de aangevraagde hulpmiddelen of zorgvorm.

De sociaal assistenten van het Revalidatie & MS Centrum zijn eveneens erkend door het VAPH voor de aanvraag en inschaling van het persoonlijk assistentiebudget (PAB).

Het Revalidatie & MS Centrum is door het RIZIV erkend voor het opstellen van een multidisciplinair functioneringsrapport voor de aanvraag van een mobiliteitshulpmiddel en/of aanpassingen. Deze rapporten, waarin het functioneren van de rechthebbende in relatie tot het gebruik van een mobiliteitshulpmiddel wordt beschreven, worden gemaakt voor de al in behandeling zijnde patiënten, maar ook voor nieuwe patiënten na consultatie bij de revalidatiearts, ergotherapeut en/of kinesitherapeut.
Terug.JPG