Stuur ons een e-mail
Home Home
Naar de homepagina
Stuur ons een e-mail

Het centrum

Het Revalidatie & MS Centrum Pelt is gekend om zijn expertise in de zorg, behandeling en begeleiding van personen met MS en andere degeneratieve neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson. Daarnaast is het centrum gespecialiseerd in de revalidatie van patiënten met andere aandoeningen van het zenuwstelsel (neurologische aandoeningen) en functiestoornissen van het houdings- en bewegingsapparaat (locomotorische aandoeningen). Tevens is het Revalidatie & MS Centrum erkend als expertisecentrum voor comapatiënten en biedt het centrum sportmedisch advies en opvolging aan personen met beperkingen. 

Het ziekenhuis stelt circa 300 mensen tewerk en heeft een capaciteit van 120 Sp-bedden, verdeeld over 4 verpleegdiensten. Op deze diensten verblijven revalidanten en patiënten voor observatie, diagnosestelling of medische oppuntstelling. Tevens verblijven er langdurig opgenomen patiënten en patiënten voor tijdelijke opvang en behandeling (afwisselend thuis en in het ziekenhuis).

Naast de revalidatie van de opgenomen patiënten, worden ook ruim 150 ambulante patiënten behandeld. Hiervoor beschikt het ziekenhuis over een revalidatiecentrum en een revalidatieovereenkomst met het RIZIV. De revalidatie staat onder leiding van een arts-specialist in de fysische revalidatie, bijgestaan door een team gespecialiseerde medici, paramedici (kinesitherapie, ergotherapie, logopedie, psychologie, maatschappelijk werk en diëtetiek) en verpleging.

Om het revalidatieproces van patiënten en de verblijfsfunctie voor gehospitaliseerde patiënten optimaal te ondersteunen is het ziekenhuis uitgebreid met een dienstencentrum, een revalidatietuin, een revalidatie oefen- en sportterrein en een dierenpark.

Ziekenhuis   Uitrusting kamer   tuin3.jpg

Terug.JPG