Stuur ons een e-mail
Home Home
Naar de homepagina
Stuur ons een e-mail

Toelichting factuur


Elke factuur van het Revalidatie & MS Centrum is opgesteld volgens de geldende RIZIV-reglementering. 
De tarieven die het ziekenhuis toepast zijn gebaseerd op de desbetreffende overeenkomsten. De bedragen op uw factuur zijn afhankelijk van de verzekeringstoestand bij uw ziekenfonds. Informatie hierover krijgt u bij uw ziekenfonds. Belangrijk is dat, voor wat het verblijf in ons ziekenhuis betreft, u enkel de factuur van het Revalidatie & MS Centrum dient te betalen. De totale kostprijs omvat vijf onderdelen die terug te vinden zijn op de verpleegnota: verblijfskosten, apotheek (geneesmiddelen en implantaten), medische en paramedische honoraria, andere leveringen en diverse kosten. Graag overlopen wij even deze verschillende onderdelen. 

Verblijfskosten

Deze kosten omvatten alles wat verband houdt met de kamer waarin men verblijft en de verpleegkundige zorgen die verstrekt worden tijdens het verblijf in het ziekenhuis. 
De kosten zijn afhankelijk van het type kamer dat men kiest en van de duur van hospitalisatie. 
 • Verblijfskosten hospitalisatie
  De berekening van het remgeld of de "persoonlijke tussenkomst" van de patiënt gebeurt op basis van gegevens, bepaald door uw ziekenfonds. Het forfait voor geneesmiddelen bedraagt € 0,62 per dag als persoonlijke tussenkomst. 

  Het "supplement kamer" wordt aangerekend naargelang het gekozen type van kamer. Bij opname tekent u immers een opnameformulier waarop de keuze van de kamer vermeld staat. Indien het om medische redenen nodig is opgenomen te worden in een éénpersoonskamer, wordt naast de persoonlijke tussenkomst, geen supplement aangerekend. In dit geval is een voorafgaandelijke verklaring van de behandelende arts wel noodzakelijk. 

  Het kamersupplement bedraagt voor een individuele kamer € 35,00 per dag. 

 • Verblijfskosten daghospitalisatie
  Onder voorwaarden, bepaald in de Nationale overeenkomst tussen de verplegingsinrichtingen en de verzekeringsinstellingen, rekent het ziekenhuis verblijfskosten voor daghospitalisatie aan. 
Apotheek
 • Farmaceutische en parafarmaceutische producten
  Enkel de geneesmiddelen, deels of volledig ten laste van patiënt, worden in detail weergegeven

 • Implantaten, prothesen, niet implanteerbare medische hulpmiddelen
  Worden gedetailleerd vermeld
Medische en paramedische honoraria

Forfaitaire honoraria per opneming
  • Deze honoraria worden gefactureerd op naam van de verantwoordelijke arts van de desbetreffende dienst. Het is dus best mogelijk dat de vermelde arts voor u onbekend is. 
  • Forfaits klinische biologie: persoonlijke bijdrage is afhankelijk van hoe men verzekerd is
  • Forfaits medische beeldvorming: persoonlijke bijdrage is afhankelijk van hoe men verzekerd is
  • Forfaits medische wachtdienst: vallen volledig ten laste van het ziekenfonds
Honoraria
  • Honoraria waarvoor geen bedrag ten laste wordt gelegd van de patiënt
  • Honoraria waarvoor een bedrag ten laste wordt gelegd van de patiënt: deze worden per specialisme en per verstrekker vermeld. In sommige gevallen, wanneer er geen contact is tussen patiënt en de zorgverstrekker (bv. bij bloed-, urine- en weefselonderzoek), kan de arts voor u onbekend zijn
  • Honoraria voor alle niet terugbetaalbare diagnostische en therapeutische verstrekkingen en honoraria volledig ten laste van patiënt
  • Persoonlijke tussenkomst voor technische verstrekkingen: KB 18.12.1996. 
   Enkel voor patiënten zonder voorkeurtarief wordt € 16,40 aangerekend. 
Andere leveringen

Leveringen van bloed, bloedplasma, bloedderivaten, gipsbanden en ander gipsmateriaal vallen hieronder. Er kan een deel ten laste zijn van het ziekenfonds en een deel voor de patiënt. 

Diverse kosten

Deze kosten worden gedetailleerd vermeld op de factuur. Het zijn kosten waarvoor geen tussenkomst van het ziekenfonds is voorzien (bijvoorbeeld: telefoonkosten, rooming-in) . 

Vragen over een ontvangen factuur?

Voor meer informatie over een factuur kan u steeds terecht bij de dienst facturatie
 • 011/80.91.10
 • facturatie[!]msreva.be
 • Bestuurscentrum, 1ste verdieping (aan het einde van de gang)
 • Maandag t/m vrijdag (uitgezonderd feestdagen): van 08.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.00u